Info over Opvang Kaatje Keutel

Het ontstaan:

Stichting Konijnenopvang Kaatje Keutel is opgericht in 2013 en ontstaan door de vele konijnen die werden gedumpt op de kinderboerderijen in en rondom Lelystad. Het leed was zo groot. Karin (Kaatje) nam de konijnen mee naar huis en gaf ze de nodige medische zorg. Het aantal groeide zo snel dat het onmogelijk was al deze dieren te houden. Er kwam een website, nieuwe verblijven, een Facebookpagina en Konijnenopvang Kaatje Keutel was een feit.

Doelstellingen:

Opvangen van gedumpte, verwaarloosde en dakloze konijnen. Wij proberen voor ieder konijn in onze opvang een maatje en een liefdevol, permanent huis te vinden. Konijnen welke niet meer plaatsbaar zijn om welke reden dan ook mogen blijven wonen in de opvang.

Klik hier om naar onze doneershop te gaan

Hoe kunt u ons helpen?

Wij zijn een non-profit konijnenopvang op vrijwillige basis. Wij zijn afhankelijk van donaties en giften. Alle inkomsten komen ten goede aan de konijnen.

  • Wij zijn blij met elke (financiële) donatie;
    NL19 SNSB 0926 9462 69 t.n.v. St. Konijnenopvang Kaatje Keutel
  • Door hoksponsor te worden voor 50 euro per jaar;
  • Door een konijntje te adopteren (maandelijks voor een door u te bepalen bedrag)
  • Door vrijwilliger te worden (van het schoonmaken van de hokken tot dierverzorging, maar ook timmer- en andere kluswerkzaamheden komen regelmatig voor);
  • Door tijdelijk pleeggezin te worden voor het geval wij vol zitten;
  • Door producten te doneren. Wij werken samen met doneeropmaat.nl

Overige gegevens:

info@opvangkaatjekeutel.nl

www.opvangkaatjekeutel.nl

 

© Doneeropmaat.nl – Algemene voorwaardenPrivacy policyDisclaimer